De som använder cannabis gör det i stora mängder

I en senare studie om cannabis så har man tagit reda på hur användandet av denna drog ser ut. Det visar sig att fler än en tiondel av de som använder cannabis gör det i stora mängder. Rapporten kommer från CAN och är en unik undersökning av personer som använder sig av Cannabis.

Fler män än kvinnor som använder cannabis

Studien visade också att det är vanligare bland män med cannabisbruk än vad det är bland kvinnor. Dessutom är det mest personer i åldersgruppen 17 till 29 år som sysslar med detta. Studien visade också att 12% av de som använt cannabis har gjort det minst 100 gånger.

Cannabis är det vanligaste preparatet att använda vilket följs av icke-föreskrivna smärtstillande läkemedel såväl som läkemedel som söver eller verkar lugnande.

Droger som en väg till lyckan

Det finns förstås många anledningar till att folk tar droger. Kanske som ett försök att hitta lyckan. Fast få har på sin dödsbädd sagt att de önskar att de drogat mer under sin livstid. Och att använda cannabis är knappast en av de tre saker glada människor gör varje dag.

Det kan nog snarare vara så att droger är en väg bort från olyckan som så många upplever. Detta särskilt i yngre åldrar då det kan vara svårt att se en helhet och förstå hur livet kan förändras av handlingar och tankar.